GAP Polska

Z energią na rzecz ochrony klimatu

Kampanie edukacyjne w szkołach i przedszkolach na rzecz ochrony klimatu

i zasobów naturalnych Fundacji GAP Polska

Konieczność wychowania młodych ludzi w duchu zrównoważonego rozwoju stawia dziś przed społeczeństwem trudne wyzwania. W czasach nieograniczonej konsumpcji potrzebujemy ludzi, którzy będą nastawieni przede wszystkim na podnoszenie jakości życia i ochronę środowiska, a także będą się czuli odpowiedzialni za dalsze losy planety, szczególnie w aspekcie postępujących zmian klimatu. Takiemu procesowi edukacji służy kampania Programu ekozespołów Fundacji GAP Polska, która już od wielu lat stawia na zmianę nawyków stylu życia na bardziej ekologicznie i społecznie zrównoważone.

Przygotowanie nauczycieli do tak wymagającego zadania odbywa się poprzez szkolenia liderów szkolnych działań energetycznych. Dzięki takiemu szkoleniu nauczyciele zdobywają umiejętność tworzenia ekologicznej wizji swojej miejscowości i planowania rocznych działań uczniów w głównych obszarach: poszanowanie energii i wody, zrównoważony transport w szkole lub przedszkolu oraz własnym gospodarstwie domowym. Nauczyciele otrzymują do dyspozycji metodyczny „Poradnik lidera szkolnych działań energetycznych” i „Poradnik instruktora szkolnych działań ekologicznych”, (dla przedszkoli Poradnik istruktora programu ekozespołów w edukacji elementarnej) ułatwiające realizację programu.

Wszyscy uczniowie otrzymują plakaty „Mój ślad ekologiczny”. Do pobrania ze strony internetowej GAP jest poradnik dla uczniów „Ekozespół” z konkretnymi propozycjami wprowadzenia drobnych zmian w swoich codziennych nawykach. Dzięki tym działaniom w krótkim czasie można uzyskać oszczędności w zużyciu wody i energii. Starsi uczniowie mają do dyspozycji multimedialny przewodnik „Reporterzy ekozespołów”, który radzi jak edukować innych przez film, wywiad, artykuł czy fotoreportaż. Relacje z podejmowanych przez siebie kampanii angażujących społeczność szkolną starsi uczniowie będą następnie zamieszczać na własnej stronie internetowej.

Niezwykle ważnym elementem programu, potwierdzającym jego efektywność, jest wykonywanie przez uczniów przeglądu nawyków ekologicznych na podstawie ankiety śladu ekologicznego. Metoda śladu określa wielkość powierzchni biologicznie czynnej gleby i wód w hektarach, niezbędnej do wytworzenia zasobów, jakie potrzebuje jednostka dla podtrzymania swego stylu życia i wchłonięcia wyprodukowanych przy tym zanieczyszczeń (dla Polski średnia wynosi 4,0 hektary). Kalkulator śladu ekologicznego jest udostępniony na specjalnej stronie internetowej GAP www.sladekologiczny.pl.

Program zakończy się konkursem na dwóch poziomach: wojewódzkich i ogólnopolskim, na którym zostaną przyznane nagrody w każdej z kategorii: szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne. Na konkursach oceniane będą prace dokumentujące całoroczną działalność ekologiczną uczniów.

Najlepsze kampanie w konkursie wojewódzkim zostaną nominowane do etapu ogólnopolskiego. Konkurs ogólnopolski zostanie podsumowany we czerwcu 2011 roku. Jako nagrody przewidziane są talony 500-2500 zł na pobyt grupy zaangażowanych uczniów w wybranych przez siebie ośrodkach prowadzących terenowe zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie i konkursie:

www.gappolska.org